הנוער הלאומי העובד והלומד

הנוער הלאומי

מתוך: פתח תקוה 'אם ועיר' – עמוד נספח

מדריכים וחניכים מתנועת הנוער הלאומי