הנוער העובד

מתוך: פתח תקוה 'אם ועיר' – עמוד 300

מתוך: בית ספר הס בן 50

מתוך: בית ספר הס בן 50