הצופים

פתח תקוה 'אם ועיר' – עמוד 300

מתוך: בית ספר יק'א – פיק'א בן 100, עמ' 44 – 45

מתוך: בית ספר יק'א – פיק'א בן 100, עמ' 44 – 45

תג שבט ראשונים, רונית כהן פסטרנק

דף הפייסבוק של שבט ראשונים פתח תקוה