השומר הצעיר

השומר הצעיר

מתוך: פתח תקוה 'אם ועיר' – עמוד 300 – 301

מתוך: פתח תקוה 'אם ועיר' – עמוד 300 – 301

סניף השומר הצעיר בעבר ברחוב שפירא, כיום ביתא ספר, צילום: רונית כהן