"להכיר ולהוקיר" - דפי מידע: דמויות בתולדות העיר

על אנשים ומעשים, דמויות מרתקות בחיי המושבה מאז ועד היום, מעשיהם ותרומתם למען הקהילה. כתיבה: עליזה וורם, עריכה: רונית כהן