אנדרטאות להנצחת מאורעות תרפ"א בפתח תקוה

האנדרטה להנצחת מאורעות תרפ"א
אנדרטה זו הוקמה בשנת תרפ"ב-1922, לזכר 4 חללי פתח תקוה: אבשלום גיסין, חיים-צבי גרינשטין, זאב אורלוב ונתן רפופורט שנפלו בכ"ז בניסן תרפ"א בהגנתם על פתח תקוה מפני המון ערבי פורע.
במשך שנים ניצבה האנדרטה בחצר בית פקידות הברון (בית הועד-העיריה) ברח' מונטיפיורי, ומדי שנה בכ"ז בניסן הגיעו כל תלמידי המושבה לחלוק כבוד לנופלים.

ב-1956, עם מעבר העירייה למשכנה הנוכחי, הועתקה האנדרטה לרחוב חיים עוזר.אנדרטה תרפא

בשנים האחרונות הועברה האנדרטה למיקום חדש ליד עיריית פתח תקוה (חיים עוזר פינת רחוב שפיגל)

 

חנוכת אנדרטה "יד לגיבורים", צומת הרחובות פינסקר-גיסין, 1946, צלם, בן נעם ניסן

האנדרטה במיקומה הנוכחי בגן יד לבנים