פתח תקוה ``שעתה הגדולה``

 רחוב פינסקר בקו האש

רחוב פינסקר בקו האש

 

 דרום רחוב רוטשילד באיזור הקרבות

דרום רחוב רוטשילד באיזור הקרבות

 

דרום רחוב רוטשילד באיזור הקרבות

דרום רחוב רוטשילד באיזור הקרבות

 

מפת הקרבות

מפת הקרבות

 

גבולות המגורים פתח תקוה 1921

גבולות המגורים פתח תקוה 1921

 

רחוב פינסקר בקו האש

רחוב פינסקר בקו האש

 

רחוב רוטשילד -קרוב לרכבת

רחוב רוטשילד -קרוב לרכבת

 

בית אריזה בוסתן-עמדה קידמית

בית אריזה בוסתן-עמדה קידמית

 

יקב כורמי התקוה -יקב השרון

יקב כורמי התקוה -יקב השרון

 

צומת מסילת הרכבת-אבשלום גיסין

צומת מסילת הרכבת-אבשלום גיסין

 

רחוב פינסקר

רחוב פינסקר

 

פרשים שומרים

פרשים שומרים

 

פרשים שומרים

פרשים שומרים

 

אברהם שפירא בטקס זכרון לחללים בתל מלאבס

אברהם שפירא בטקס זכרון לחללים בתל מלאבס

 

כריכת החוברת

כריכת החוברת