"מאתרים אתרים" - דפי מידע: אתרים היסטוריים בעיר

אתרים היסטוריים ואתרים בעלי חשיבות בהתפתחותה של העיר פתח תקוה. סיפורו של המקום תוך דגש על הדמויות שקשורות אליו. כתיבה: עליזה וורם, עריכה: רונית כהן