מאמרים

חינוך

אורן ברוך, "ניצני חינוך בפתח תקוה" 
בתוך: קטיף י"ד-ט"ו, פתח תקוה, תשמ"ג, ע"מ 253-267 

ויינשטיין מנחם, "תכניות החינוך בראשיתה של פתח תקוה" 
תדפיס בספר השנה בר-אילן , ז,-ח- תשכ"ט-תש"ל ע"מ 344-363 

 
 

דמויות

אורן ברוך 
דמויות בראשיתה של "אם המושבות" 
בתוך: "קטיף" , תשל"ה , כרך י"א , עירית פתח תקוה, ע"מ 127-152. 

אורן ברוך 
"נשות החיל במושבה" 
בתוך: "קטיף", תשל"ג, כרך ט-י, עירית פתח תקוה, ע"מ 203-233. 

אורן ברוך 
"ר' אריה לייב פרומקין- רב איכר חלוץ" 
בתוך: "קטיף" ,תשל"ח ,כרך י"ב-י"ג , עירית פתח תקוה 

אורלנסקי שבתאי 
"הרב ובנו"-הרב אהרון ובנו הרב אברהם יעקב אורלנסקי 
בתוך: "קטיף", חשל"ח, כרך י"ב-י"ג, עירית פתח תקופ, ע"מ 344-348. 

אידלמן ישראל 
"לדמותו של רב גדול בפתח תקוה" 
בתוך: "קטיף " תשכ"ה, כרך ג', עירית פתח תקוה, ע"מ 122- 

אידלמן ישראל 
"הרב עמרם אבו-רביע" 
בתוך: "קטיף" תשכ"א ,כרך ו-ז, עירית פתח תקוה , ע"מ 333-334 

גרדי נתן 
"מזכרונות חלוץ דתי" 
בתוך: "קטיף" תשמ"ג, כרך יד-טו, עירית פתח תקוה, ע"מ 377-380.

סבר יצחק 
"שייח' איברהים מיכה- האגדה והאיש" 
בתוך : "קטיף",תשכ"ז ,כרך ד-ה, עירית פתח תקוה , ע"מ 300-393 

 
 

תולדות

יזרעאל רמי 
טיוטה של "קול קורא" מאת יואל מ'ה סלומון, אל מנהיגי תנועת "חיבת ציון" ברוסיה. 
בתוך: " קתדרה לתולדות א"י וישובה ", כרך 10, ירושלים, יד בן –צבי ע"מ 178-194. 

נאור מרדכי 
"מאת כתבנו בירושלים ובפתח תקוה", יהושע שטמפפר כותב ל"ג'ואיש כרוניקל". 
בתוך: "קתדרה לתולדות א"י וישובה ", כרך 9 , ירושלים, יד בן –צבי, ע"מ 70-94 

נאור מרדכי 
"הקשר ההונגרי " של מייסדי פתח תקוה 
בתןך: " הראשונים ": תל אביב עם עובד, 1983, ע"מ29-38 

פינברג ישראל 
"תשעים שנה" 
בתוך: "קטיף " ד-ה , עירית פתח תקוה ע"מ 245- 247 

מרדכי דיסקין 
"קונטרס מאמרי מרדכי" 
בתוך: קונטרס, דפוס פרומקין ,תרע"ב 

קפלן .י. 
"פתח תקוה לפני היותה" 
בתוך: "קטיף "–תשי"ד ,עירית פתח תקוה , ע"מ 212- 315 

קניאל יהושע 
"הוויכוח בין פתח תקוה לראשון לציון, על הראשוניות בהתיישבות ומשמעותו ההיסטורית". 
בתוך: :" קתדרה לתולדות א"י וישובה ", כרך 9 , ירושלים, יד בן –צבי, ע"מ 25- 53. 

תלמי אפרים 
"ימים ראשונים בפתח תקוה" 
בתוך: "קטיף " תשמ"ג, עירית פתח תקוה, ע"מ 278-282. 

אידלמן ישראל 
"פרקים בתולדות פתח תקוה" 
בתוך: "קטיף " תשמ"ג, עירית פתח תקוה, ע"מ 269-276 

דיקן .פ. 
"השלטון העצמי בפתח תקוה" 
בתוך: "קטיף" תשכ"ז , כרך ו-ז, עירית פתח תקוה ע"מ 256-258. 

זכאי חיים 
"הבסיס הכלכלי של פתח תקוה- שינוים לאורך זמן" 
בתוך: "קטיף" תשל"ג , כרך ט-י, עירית פתח תקוה, ע"מ 247-261. 

חנני יוסף 
"פתח תקוה בסיפורי ילדים"
בתוך: מעגלי קריאה, כתב עת לעיון, תשל"ט, חיפה ע"מ 69-74 

יהושע יעקב 
"פתח תקוה בעינהם של שני פקידי ממשלה בכירים בשלהי השלטון העותומני" 
בתוך: " קתדרה לתולדות א"י וישובה ", כרך 10, ע"מ151-158. 

כהן טובה 
"מאהבת ציון לפתח תקוה" תיאורי ארץ ישראל בכתבי משה יואל סלומון. 
בתוך: " קתדרה לתולדות א"י וישובה ", כרך 10, ירושלים, יד בן –צבי, ע"מ 159- 175. 

צחור זאב 
"המפגש בין איכרים לפועלי העליה השניה" 
בתוך: : " קתדרה לתולדות א"י וישובה ", כרך 10, ירושלים, יד בן –צבי, ע"מ 142- 150. 

רבינוביץ יעקב 
"לפני חצי יובל"- במלאות חמישים להתנחלות על פתח תקוה. 
בתוך : " קטיף" תשל"ג,כרך טיי,עירית פתח תקוה,ע"מ 291 293. 

 
 

פועלים, בניין, חקלאות, תחבורה, "בנות"

אבטיחי אריה 
"קבוצת בנין בפתח תקוה" 
בתוך: ארז יעקב, ,ספר העליה השלישית ,תל אביב, עם עובד ,תשכ"ד ,ע"מ 684-685. 

אביצור שמואל 
"תרומתה של פתח תקוה לקידומה החקלאי והתעשיתי של הארץ בשלבים הראשונים לקיומה" 
בתוך: "קתדרה"לתולדות א"י וישובה , כרך 10,תשל"ט, ירושלים , יד בן-צבי.,ע"מ 129- 141. 

אבן טיכו אליהו 
"פתח תקוה בתקופת החרם" 
בתוך: חבס ברכה,ספר העליה השניה,תל אביב, עם עובד,תש"ו , ע"מ 179-187. 

אופיר דני 
"מאבק האיתנים בין האיכרים והפועלים-1906" 
בתוך" "העליה השניה 1903-1914" ,ירושלים, יד בן-צבי,תשמ"ה , ע"מ120-130. 

ביילי חיים 
"הפועל העברי באם המושבות" 
בתוך: "קטיף" תשל"ח,כרןי"ב-י"ג,עירית פתח תקוה,ע"מ 368-372. 

בר-אוריין אברהם 
"כפר אברהם- ערש ההתיישבות הדתית" 
בתוך: "קטיף" ,תשמ"ג,כרך י"ד-ט"ו,עירית פתח תקוה,ע"מ 375-376

"הועד החקלאי " 
"ברור דברים, הועד החקלאי בפתח תקוה" 
בתןך: הועד החקלאי,פתח תקוה, דפוס התחיה, 

זכאי חיים 
"הבסיס הכלכלי של פתח תקוה –שינויים לאורך זמן" 
בתוך:"קטיף" תשל"ג ט-י, עירית פתח תקוה,ע"מ 247-261. 

זכאי חיים, גרוז'נסקי הלל
"עין גנים, ישוב חקלאי שנבלע והיה לרחוב" 
בתוך: "קטיף"תשל"ה, כרך י"א, עירית פתח תקוה, ע"מ 231-235. 

טרופה אליעזר 
בימי כיבוש עבודה עברית"
בתוך: "קטיף" תשמ"ג, כרך י"ד-ט"ו,עירית פתח תקוה, ע"מ 285-289. 

יפה שמואל-דוד 
"מפתח תקוה לכנרת" 
בתוך: חובס ברכה,"ספר העליה השניה", תל אביב, עם עובד,תש"ו, ע"מ 367-371. 

כץ שאול 
"התלם הראשון"-אידיולוגיה התישבות וחקלאות בפתח תקוה, בעשור השנים הראשונות לקיומה. 
התוך: "קתדרה" לתולדות א"י וישובה. כרך 23,יד בן-צבי ,ע"מ 57-124. 

מיכאלי בן-ציון 
"עין גנים" 
בתוך: ישובים שננינטשו,תל אביב, מילוא תש"ם.ע"מ 271-282 

צחור זאב 
"המפגש בין הפועלים לאנשי העליה השניה בפתח תקוה" 
בתוך: "קתדרה" לתולדות א"י וישובה, כרך 10, ירושלים, יד בן-צבי,ע"מ142- 150. 

שמואלי משה 
"פרקים בתולדות הציונות ותנועת העבודה" 
תל אביב,עם עובד ,תשי"ג כרך א' ע"מ 117-122 

שמואל אביצור 
סדרי תחבורה והובלה מפתח תקוה בתקופה התורכית 
בתוך: דרכים בראשית המאה ועשרים- בספר בין ירקון ואילון. 

שמואל אביצור 
תכנית למסילת ברזל צרה מיפו לפתח תקוה 
בתוך: דרכים בראשית המאה ועשרים- בספר בין ירקון ואילון 

אליעזר טרופה 
תקנון הדליז'נס 
בתוך "יסודות"-התחבורה עד מלחמת העולם הראשונה,ע"מ 60-61. 

יחאל מדור חיים
"מאה שנים של אקליפטוס" 
בתוך: טבע וארץ-תמוז אלול –1985 כ"ז-5