סיפורי ילדים מתוך "דבר לילדים"

'מנגינת הכנור' רינה שליין, דבר לילדים מ'ח 9 (ספור לטף) – עמ' 228-229

 

'זכרונות מושבה' נתן יונתן, דבר לילדים מ'ח 9, עמ' 229

'פטריות' אהוד בן עזר, מתוך הקובץ 'הפרי האסור', דבר לילדים מ'ח 9, עמ' 230 – 231

 

'יום עבודה ראשון בפתח תקוה' אפרים תלמי ,דבר לילדים מ'ח 9, עמ' 232 – 233

 

'הילדים הביאו את העברית הביתה' שיחה עם המשוררת אסתר ראב, שולמית כהן, דבר לילדים מח/9, עמ' 234 – 235

 

'הביצה והקדחת' עמוס בר, דבר לילדים מ'ח9, עמ' 238 – 239

 

'הילד על פי הבאר' ברוך אורן, דבר לילדים מ'ח9, עמ' 244 – 245

'פתח תקוה שומרת ומתגוננת' אפרים תלמי, דבר לילדים מ'ח9, 242 – 243

 

'אחד מול רבים' אוריאל אופק, דבר לילדים מ'ח9, 245 – 246

 

'מועד מושבה למועצת עיר' דבר לילדים מ'ח9, 247 – 248

 

'בית הכנסת הגדול' מאיר, דבר לילדים מ'ח9, 249 – 253