ספרים וכתבי עת

סיפורת ושירה

אורן ברוך, עלילות בני חיל

אלמוג רות ,  צוענים בפרדס – תל אביב, "מסדה"

אלמוג רות, ראשונים בארץ – תל אביב, "מסדה"               

בן עזר אהוד,  הג'דע  – תל אביב, "עם עובד"

בן עזר אהוד, אוצר הבאר הראשונה – תל אביב ,"שוקן"

בן עזר אהוד, המושבה שלי

בן עזר אהוד, פרשים על הירקון – הוצאת "שרברק"

ברטוב חנוך, אני לא הצבר המיתולוגי – תל אביב, "עם עובד", 1995

ברטוב חנוך, השוק הקטן – תל אביב, "עם עובד"

ברטוב חנוך, של מי אתה ילד – תל אביב, "עם עובד", 1970

ברנשטיין לזר תמר, קופיקו – דני ספרים

הפנר אלי, שבעה נכנסו לפרדס

חנני יוסף, בית מלבין בפרדס

חנני יוסף, כד החרס

חנני יוסף, מערת הפלאים

חנני יוסף, רחוק מן הבית רחוק מן הרחוב

חנני יוסף, שני לימונים ולימון

נתן יונתן, בין אביב לענן  – ספרית הפועלים

נתן יונתן, שירי עפר ורוח – ספרית הפועלים

עגנון ש.י, תמול שלשום – הוצאת "שוקן"

קנז יהושע, אחרי החגים – תל אביב, "עם עובד",  1998

קנז יהושע, בדרך אל החתולים – תל אביב, "עם עובד", 1991

שטרייט וורצל אסתר,  אוסטרלים אנה – תל אביב, "עמיחי"

שטרייט וורצל אסתר,  אורי – תל אביב, "עמיחי"

שטרייט וורצל אסתר,  בן הערובה – תל אביב, "עמיחי"

שטרייט וורצל אסתר,  האליפים  – תל אביב, ,עמיחי"

שטרייט וורצל אסתר, מאורי ועד אדי  – תל אביב, "עמיחי"

תלפז גדעון, שכונת חאפ – פתח תקוה "איזמרגד" תשנ"ג 1993

תלפז גדעון, תכלת וארגמן – פתח תקוה "איזמרגד", 1991

 

 

ספרי עיון

"קתדרה" כתב עת לתולדות היישוב בארץ ישראל – כרך ט', כרך י' – "יד בן צבי", ירושלים

50 ליסוד אחוה ועבודה – פתח תקוה, בית נטע

אדם אקרמן, מושבות ראשונים  – מועצת המורים למען הקרן הקיימת

אהרוני מאיר, אישים ומעשים – "מקסם", כפר סבא

אוסטרובסקי אהרון, מול הניר

אופיר דניאל, אחוזה בפתח תקוה – קרן פרומקין, תש"ם

אופיר דניאל, איכר בפתח תקוה – תל אביב, קרן סטרכילביץ, תש"ם

אופיר דניאל, משפחה ישראלית – קרן פרומקין, 1995

אורן ברוך, 45  שנות כבאות בפתח תקוה – אגוד ערים שרותי כבאות אזור פתח תקוה

אורן ברוך, ביה"ס יק"א-פיק"א בן 100 – אגף החינוך עירית פתח תקוה

אורן ברוך, מסיפורי בית אחד         

אורן ברוך, נצח ישראל בגבורות – עירית פתח תקוה, 1991

אורן ברוך, ספר חברי ההגנה בפ"ת" קובץ א'-ב' – עירית פתח תקוה

אורן ברוך, שנותיהם היפות – עירית פתח תקוה והמחלקה להנצחת החיל

אידלשטיין יהודה, אברהם שפירא – תל אביב, הוצאת  "ידידים"

אסיסקוביץ יאיר, המר והמתוק-סיפורו של צבר מפתח תקוה – הוצאת "מילוא" בע"מ

ברנט זרח, זכרונות זרח ברנט – יהודה הלוי שכטר, ירושלים

גולדברג דוד, זכרונות איש פתח תקוה – ירושלים, הוצאת אופירה רהט

גרינברג דודיק , אלה תולדות משפחת צוער

הכל קול שעריה וסביבתה – ביה"ס אורנים

הפרדסן הציוני יעקב קרול

חורגין יעקב, יד לגיבורים – קובץ לזכר מאורעות תרפ"א הוצ' עירית פ"ת

חריזמן.א, גבורת ראשונים – ירושלים, ההסתדרות הציונית, תש"ו

חשביה אריה, אם ועיר – עירית פתח תקוה, 1998

טרופה אליעזר, יסודות – עירית פתח תקוה, תש"ט

טרופה אליעזר, מדריך פתח תקוה – עירית פתח תקוה, תש"ט

טרופה אליעזר, פ"ת ובנותיה – עירית פ"ת 1950

טרופה אליעזר, ראשית – פתח תקוה תש"ח

יהלום בנימין, זכרונות בנימין יהלום – ספרית ראשונים, תש"ו

יואלי זלמן – שטיין.ש (עורכים), כובשים ובונים – פתח תקוה, מועצת פועלי פתח תקוה

יואלי זלמן, חלוץ יום יום – מרכז השלטון המקומי תל אביב

יואלי זלמן, פתח תקוה בשנות התשעים – עירית פתח תקוה

יואלי זלמן, פתח תקוה שרשים וימים גדולים – עירית פ"ת

יואלי זלמן, תמונות ומראות – עירית פתח תקוה, 1955

יעקובזון חיים, פתח תקוה בראשית המאה – הוצאת המחבר

יערי פולסקין – חריזמן, ספר היובל פתח תקוה – תרפ"ט

מזלי יוסף, אדם לאדם       

מחנה יהודה – לנוער- הקרן הקיימת

מייזליש שאול, ישיבת כפר גנים – מעיין גנים

מכנס יעקב, עורך, ממועצה מקומית לעיריה – עירית פ"ת

נוה עוז בת 25

סלומון מרדכי, שלשה דורות בישוב – ירושלים

ספר הברית והזכרון –אגודת מייסדי הישוב – דפוס פרומקין, ירושלים

עבר הדני, אגודת פרדס בת 70 תר"ס-תש"ל – תל אביב, אגודת פרדס, תש"ל

עדן יוסף,  הטורקים באים לעין גנים – ירושלים, הוצאת "כרמל"

עין גנים – לנוער- הקרן הקיימת

פרוגרמה לשכונת עמישב – עירית פ"ת 1977

קרסל  גצל, אברהם שפירא – עירית פתח תקוה,  1955

קרסל גצל , אם המושבות בעשור למדינת ישראל – עירית פתח תקוה, 1958

קרסל גצל,  פותחי התקוה – מירושלים לפתח תקוה תקצ"ט-תרל"ח – ירושלים,יד בן-צבי, תשל"ו

קרסל גצל, אם המושבות פתח תקוה תרלח-תשי"ג, פתח תקוה שבעים וחמש שנה – עירית פתח תקוה

קרסל גצל, חלום שהיה עבודה עברית – פתח תקוה , בית נטע, 1980

ראב יהודה, התלם הראשון – ירושלים, הספריה הציונית, תשמ"ח

רבקה נוביק – עירית פתח תקוה

רואי אליעזר, ספריה חלוצית – עירית פתח תקוה

ריכר מרדכי, העמדה הקדמית  -בית נטע פתח תקוה

ריכר מרדכי, התלם הארוך – בית נטע פתח תקוה

ריכר מרדכי, שלשים שנה לשביתת פועלי הבנין – בית נטע פתח תקוה, תשכ"ד

שבת ראובן, מבבל לאם המושבות-חייו ופועלו של הרב שמש – קרן מורשת יהדות מזרח ועירית פתח תקוה

שישים שנה לפתח תקוה – בוסתנאי גליון כ"ז, 1938

שפירא יוסף, נתן שיפריס – תל אביב, "דפוס העשור"

ששון אבי, אתרים היסטורים במערב המושבה – אוניברסיטת בר אילן

 

 

לתלמידים

אורן ברוך, ספר חברי ההגנה בפ"ת" קובץ א'-ב' – עירית פתח תקוה

אורן ברוך, שנותיהם היפות – עירית פתח תקוה והמחלקה להנצחת החיל

חשביה אריה, "אם ועיר" – עירית פתח תקוה, 1998

טרופה אליעזר, יסודות – עירית פתח תקוה, תש"ט

טרופה אליעזר, מדריך פתח תקוה – עירית פתח תקוה, תש"ט

טרופה אליעזר, פ"ת ובנותיה – עירית פ"ת 1950

טרופה אליעזר, ראשית – פתח תקוה תש"ח

יואלי זלמן – שטיין.ש (עורכים), כובשים ובונים – פתח תקוה, מועצת פועלי פתח תקוה

יואלי זלמן, חלוץ יום יום – מרכז השלטון המקומי תל אביב

יואלי זלמן, פתח תקוה בשנות התישעים – עירית פתח תקוה

יואלי זלמן, פתח תקוה שרשים וימים גדולים – עירית פ"ת

יואלי זלמן, תמונות ומראות – עירית פתח תקוה, 1955

יערי פולסקין – חריזמן, ספר היובל פתח תקוה – תרפ"ט

קרסל גצל , אם המושבות בעשור למדינת ישראל – עירית פתח תקוה, 1958

קרסל גצל,  פותחי התקוה – מירושלים לפתח תקוה תקצ"ט-תרל"ח – ירושלים,יד בן-צבי, תשל"ו

קרסל גצל, אם המושבות פתח תקוה תרלח-תשי"ג, פתח תקוה שבעים וחמש שנה – עירית פתח תקוה

קרסל גצל, חלום שהיה עבודה עברית – פתח תקוה , בית נטע, 1980

ראב יהודה, התלם הראשון – ירושלים, הספריה הציונית, תשמ"ח

 

 

תולדות היישוב בארץ ישראל

אביצור שמואל, הירקון  – תל אביב, הקיבוץ המאוחד תשי"ח

אביצור שמואל, המחרשה הארץ ישראלית תולדותיה והתפתחותה, – תל אביב, "ספרות השדה", תשנ"ה

אביצור שמואל, חיי יום יום בארץ ישראל במאה התשע עשרה  – תל אביב, "עם הספר", תשל"ו

אביצור שמואל, ממציאים ומאמצים מחוללי המהפכה בדרכי היצור בארץ – ירושלים, "יד בן צבי", תשמ"ו

אברהם יערי, אגרות ארץ ישראל – תל אביב, תש"ג

אוריאל אופק, אין סודות בשכונה – ספרית הפועלים

אחד העם, כל כתבי אחד העם תל אביב, "דביר", תשי"ט

אטלס כרטא לתולדות ה"הגנה" –  ירושלים, "כרטא", 1991

אליאב מרדכי – עורך, ספר העלייה הראשונה כרכים :  א'-ב'  –  ירושלים "יד בן צבי" , תשמ"ב

אליאב, מרדכי, ארץ ישראל ויישובה במאה הי"ט: 1917-1777 – ירושלים, "כתר",  1978

אלקלעי, ישובים שאוחדו

ארקין יגאל, שטרות ומטבעות ארץ ישראל – תל אביב, "ידיעות אחרונות"

אשבל, עמינדב – עורכים,  פרשיות ומפעלים בערי הארץ- ירושלים, תל-אביב וחיפה  – הכשרת הישוב

בו אריה יהושע, צייריה וציוריה של ארץ ישראל במאה ה-19 – הוצאת  "משכל"

בן אריה יהושע, ארץ בראי עברה –  הוצאת "מפה"

בן אריה יהושע, עיר בראי –  ירושלים, "יד בן צבי"

בן ארצי יוסי, המושבה העברית בנוף ארץ ישראל 1882-1914 – ירושלים, "יד בן צבי" , תשמ"ח

בן ארצי יוסי, התיישבות העלייה הראשונה – גרעין הישוב החדש בא"י

ברסלבסקי משה, פועלים וארגוניהם בעליה הראשונה

גבתי, חיים, מאה שנות התיישבות – כרך א'  – תל אביב, "הקבוץ המאוחד", תשמ"א

גוברין נורית, דבש מסלע:  מחקרים בספרות ארץ ישראל – תל אביב, "משרד הבטחון",  תשמ"ט

גוברין נורית, כתיבת הארץ-ארצות וערים על מפת הספרות העברית – "כרמל", ירושלים

גוטמן נחום, שביל קליפות התפוזים – "יבנה",  תל אביב

גלעד, חיים, אצל הגרדום

גלעדי דן – נאור מרדכי, רוטשילד "אבי הישוב" ומפעליו בארץ –  ירושלים, "כתר",  1982

גרא גרשון, הנדיב הלא ידוע – הוצאת "מודן"

גרא גרשון, כל ההתחלות – תל אביב, ספרית "מעריב", 1980

גריבסקי פנחס, אבני זכרון – חלק ט' –  ירושלים, "דפוס ציון", תרצ"א

דרויאן ניצה, באין "מרבד הקסמים": עולי תימן בארץ ישראל תרמ"ב-תרע"ד  – ירושלים, " יד בן צבי", תשמ"ב

המאירי שלמה,  בנתיבי מחתרת ובארץ גזרה

וילנאי זאב, אינציקלופדיה לידיעת הארץ – תל אביב, "עם עובד"

זיו אב יצחק, אומרים ישנה ארץ – תל אביב, ספרית "מעריב",  1980

זינגרוב ישראל, להיות עם חופשי… –  כרך א' – ירושלים, "כנה", 1986

זליקוביץ צבי, אישונים מנצ'לך –  הוצאת "עלים"

חבס ברכה – עורכת, ספר העליה השניה –  תל אביב, "עם עובד", תש"ו

חיסין .ח, מיומן אחד הבילויים  – פתח תקוה, "בית נטע", תשכ"ז

חיסין .ח, מיומן אחד הבילויים – תל אביב, הסתדרות העובדים הכללית בארץ ישראל, תרפ"ח

חיסין חיים, מסע בארץ המובטחת – תל אביב, "הקיבוץ המאוחד", תשמ"ב

חרל"פ עמרם, בתי כנסת בארץ ישראל, – משרד הבטחון, תשמ"ה

חרמוני. א,  הרוטשילדים כרך ב', תל-אביב, מפיץ הספר, תרצ"ו

טביב אברהם,  תולדות יישוב אחד בתוך שבות תימן , תל-אביב, מתימן לציון, תש"ה

טריוואקס, ספר מאה שנה –  תל אביב, תרפ"א

יבנאלי שמואל – עורך,  ספר הציונות תקופת חיבת ציון – כרך ב' – ירושלים, "ביאליק", תשכ"א

יערי אברהם – עורך, זכרונות ארץ ישראל – כרך א' – רמת גן, "מסדה", 1974

יערי יהודה,  יהושע חנקין: האיש ומפעלו – תל-אביב, "מסדה", תרצ"ג

יערי- פוליסקין, י'. ז.ד. לבונטין חייו ופעולותיו – תל-אביב, אפרים סטרוד ובניו, תרצ"ב

יצחקי אריה, מדריך ישראל – אינצקלופדיה שימושית לידיעת הארץ – ירושלים, "כתר",  1978

ירדני גליה(עורכת), דליז'אנס לשנים ראשונות – ירושלים, המכון להוצאה לאור בישראל, 1965

כוכבי משה, אפק אנטיפטרוס –  תל אביב, "הקיבוץ המאוחד"

לונץ אברהם,  לוח ארץ ישראל: מבחר מאמרים –  ירושלים, "אריאל"

לונץ, א"מ,  מורה דרך בארץ ישראל וסוריה –  ירושלים, הוצ' המחבר, תרנ"א

לסקוב שולמית – עורכת, כתבים לתולדות חיבת-ציון וישוב ארץ ישראל – תל-אביב, "הקבוץ המאוחד", תשמ"ב

לסקוב שולמית, הבילויים – ירושלים, הספריה הציונית, תשל"ט

מייכלין אמנון, מעשי רוקחים  – תל אביב, "משרד הבטחון"

מרגלית שילה – רות קרק, נשים בישוב ובציונות בראי המגדר – ירושלים 2002

נאור מרדכי וגלעדי דן, ארץ ישראל במאה העשרים: מיישוב למדינה 19501900 – תל-אביב, "משרד הבטחון", תש"ן

נאור מרדכי, "טעם של פעם"  – תל-אביב, ,שרברק", תשמ"ד

נאור מרדכי, הקשר ההונגרי בתוך הראשונים – תל אביב, ,עם עובד",  1983

נאור מרדכי, הראשונים: סיפורים מן העלייה הראשונה לארץ ישראל – תל-אביב, "עם עובד", תשמ"ג

נאור מרדכי, מסיפורי ארץ אהבתי – תל אביב,  "הוצאת משרד הביטחון,

סיני סמדר, דיוקנה של חלוצה – "יד טבנקין"

סלומון מרדכי, שלשה דורות בישוב – ירושלים

סלע רונה, צילום בפלסתין

סמילנסקי משה, כתבי משה סמילנסקי – תל אביב, התאחדות האיכרים בארץ ישראל, תשי"ח

סמילנסקי משה, משפחת האדמה – תל אביב, "עם עובד", תשי"ד         

ספר תולדות ההגנה. כרך א' חלק א' – תל-אביב, הוצאת ,"מערכות", 1977

סרי שלום- עורך, סעי יונה: אעלה בתמר- יהודי תימן בישראל –  1983, תל-אביב

עבר הדני, אגודת פרדס בת 70 תר"ס-תש"ל –  תל אביב, ,אגודת פרדס", תש"ל

עבר הדני, מאה שנות שמירה –  תל- אביב, הוצאת "צ'ציק"

עדין, עולם הולך ונעלם

ענר זאב , סיפורי ערים –  תל אביב,  "משרד הביטחון"

ענר זאב, סיפורי בתים – תל אביב , "משרד הביטחון"

ענר זאב, סיפורי משפחות – תל אביב,  "משרד הביטחון"

פרקי הפועל הצעיר, כרכים : א'-ו' –  תל-אביב, "טברסקי", תרצ"ה

צמח שלמה, שנה ראשונה – תל-אביב, "עם עובד", תשכ"ה

קלנר יעקב, העליות הראשונות מיתוס ומציאות – ירושלים, האוניברסיטה העברית, תשמ"ב

רובינשטיין שמעון,  משבר ותמורה כרכים א'-ד' – ירושלים

רפאלוביץ וז'ק, א"י והמושבות– צלמים רפאלוביץ וז'ק 1894

שאמה שמעון, בית רוטשילד וארץ ישראל: מפעלם של אדמונד וג'יימס רוטשילד בארץ – ירושלים, "מאגנס", תש"מ

שבא שלמה ובן אמוץ דן – עורכים, ארץ ציון ירושלים – ירושלים, "זמורה, ביתן, מודן", 1973

שבא שלמה, הימים היפים –  ירושלים, "לוין אפשטיין", תשל"ב

שמואלי משה, פרקים בתולדות הציונות ותנועת העבודה- חלק א' – תל אביב, "עם עובד", תשי"ג

שרפשטיין צבי, תולדות החינוך העברי בארץ ישראל מראשית הישוב החדש עד תקומת המדינה – ירושלים, ראובן מס, תשכ"ה

תדהר דוד – עורך, אנציקלופדיה לחלוצי היישוב ובוניו