פתח תקוה - שורשים וימים גדולים

ערך וכינס: ז. יואלי 1978

 

עמוד 4

      

 

 

עמוד 7

 

עמוד 12

 

 

עמוד 18

 

עמוד 19

 

עמוד 24