קישורים מאופיינים

אתר הקק"ל

מאז החליט הקונגרס הציוני החמישי, שהתכנס בבאזל בשנת תרס"ב (1901), על הקמתה של קרן קימת לישראל (קק"ל) היא הייתה חוד החנית של העשייה הציונית בארץ ישראל ובתפוצות.

http://www.kkl.org.il/

           

בימים ההם בזמן הזה – נתן יונתן

http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=2291&author=426

           

העלייה השנייה ותרומתה לישוב הלאומי | מחבר: הסוכנות

בשנים 1904-1914 הגיעו לארץ ישראל מרוסיה למעלה מ- 35,000 עולים. היו אלה אנשי "העלייה השניה". איש לא שיגר אותם לארץ ישראל ומאחוריהם לא עמד כל ארגון, אולם הם חוללו את המפנה המכריע במפעל התחייה הלאומית בארץ ישראל.

http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=5465

           

השפעות צרפתיות על ההתיישבות החקלאית היהודית בארץ-ישראל

http://www1.snunit.k12.il/heb_journals/katedra/62054.html

           

יישובי העלייה הראשונה, 1903-1881

מפה המציגה את היישובים שנוסדו בתקופת העלייה הראשונה.

http://lib.cet.ac.il/Pages/item.asp?item=9542

           

אמיל מאירסון וראשית המעורבות של חברת יק"א בארץ ישראל

http://www1.snunit.k12.il/heb_journals/katedra/62067.html

           

כבושות במחוכיהן | מחברת: אילה רז

הלבוש במושבות העלייה הראשונה לא היה אחיד באופיו. במושבות המבוססות כמו ראשון לציון וזכרון יעקב לבשו המתיישבים בגדים מערביים על פי מיטב אפנת פריז, ואין ספק שהושפעו בלבושם מפקידי הברון, שהביאו למושבות אלה את מיטב חידושי התקופה, כמו גם מעיתוני אופנה עדכניים ששימשו לנשים מקור השראה לעיצוב בגדיהן. ראשון וזכרון אף התחרו ביניהן על התואר "פריז הקטנה". לעומת שתי אלה, בראש פינה, למשל, לבשו המתיישבים בגדים צנועים בסגנון יהודי מזרח אירופה או בסגנון מערבי מתון.

http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=7506&kwd=609

           

השתקפותם של העלייה השנייה והמאבק ל `עבודה עברית` בעיתונות

קתדרה מס' 2

http://www1.snunit.k12.il/heb_journals/katedra/02024.html

           

נחום גוטמן – מוזיאון וירטואלי

http://www.gutmanmuseum.co.il/

           

פועלים חקלאיים בפרדס בפתח תקווהתמונה

http://lib.cet.ac.il/Pages/item.asp?item=5746&kwd=1234

           

רוטשילד, הברון אדמונד ג`יימס דה-, (1934-1845)

http://knesset.gov.il/lexicon/heb/rotchild_ad.htm

           

ביתו המעוטר של השומר על הסוס

בית אברהם שפירא בפ"ת עבר באחרונה שיקום נוסף, שבמהלכו נחשפו ציורי קיר יפהפיים, וחלקם שוחזרו. זה היה עוד בטרם עידן הטפטים

http://www.ynet.co.il/articles/1,7340,L-594711,00.html

           

הרב חיים עוזר גרודזנסקי

מסע בזמן היהודי – בעקבות ארבע משפחות יהודיות באירופה

http://www.amalnet.k12.il/meida/masa/articles/jews0211.as

p?bit=1&tat=8

           

טפסו על עץ אחרפתח-תקווה: אקליפטוס לימוני

http://www.ynet.co.il/articles/1,7340,L-1569048,FF.html#7

123

           

יואל משה סלומוןתמונה

http://lib.cet.ac.il/Pages/item.asp?item=5747&kwd=4487

           

סופו של הפרדס האחרון בפתח תקווה -ניר ארנון

מאמר YNET "חדשות מהבית" בניינים רבי קומות יבנו על שטח פרדס מזיא, הפרדס האחרון שנותר בצפון העיר

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-2707493,00.html

           

פתח תקוהמתוך אנציקלופדיית ynet

http://www.ynet.co.il/yaan/0,7340,L-19398,00.html

           

צריף בן 70 בראש הגבעה – דוד הכהן

בחצר משפחת דגן בפ"ת, משמרים את הצריף שבנה הסבא בשנות ה-30. סביב הצריף גינת ירק והרבה עצי הדר. געגועים לילדות

http://www.ynet.co.il/articles/1,7340,L-1187688,00.html

           

שמעתי את המיית הריקנות של הארץ | מחברת: אסתר ראב

פתח תקווה של ראשית המאה ה-20, רשמים בפרוזה.

http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=7156

           

תערוכה חדשה: "משחקים במושבה" – דוד הכהן

בקרית המוזיאונים בפתח תקווה נפתחה תערוכה של משחקי ילדים וצילומים היסטוריים, ביניהם צעצועים שבנה אביה של רות צרפתי לבתו

http://www.ynet.co.il/articles/1,7340,L-2279595,00.html

 

אורי – אסתר שטרייט וורצל

http://knafaim.cet.ac.il/pages/item.asp?id=494&item=4&sor

t=0

           

נתן יונתןויקיפדיה – האנציקלופדיה החופשית

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%AA%D7%9F_%D7%99%D7

%95%D7%A0%D7%AA%D7%9F

           

שמעתי את המיית הריקנות של הארץ | מחברת: אסתר ראב

פתח תקווה של ראשית המאה ה-20, רשמים בפרוזה.

http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=7156

           

50 שנות מדינה בבוליםהתיישבות בארץ

http://www.amalnet.k12.il/sites/bool/bolm1006.htm

ביקוריו של רוטשילד בארץ-ישראל | מחבר: דוד שמש

חמש פעמים ביקר הברון רוטשילד בארץ-ישראל. כל ביקור כזה היה למאורע מרשים בחיי הישוב. בביקוריו אלה הוא נתגלה בכל גודל רוחו ובעוצמת אהבתו לעמו, לארצו ולתורתו.

http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=4475

           

הישוב הישן | מחבר: ישראל ברטל

מסוף המאה ה- 18 ועד לעליה הראשונה נוצר בארץ "הישוב הישן". מי היו האנשים, מטרותיהם, אירגונם ומה היה מפעלם?

http://lib.cet.ac.il/Pages/item.asp?item=53

           

המושבות הראשונות: מתקנות `הקהל` לנסיון באוטופיה

מחבר המאמר: יעקב שביט נושא המאמר: תקנוני המושבות הראשונות היו נסיון לעצב את כל תחומי החיים בקהילה חדשה. במאמר השוואה בין תקנוני פתח תקוה, ראשון לציון וראש פינה. מילות מפתח: היסטוריה, מקומות בארץ. מתוך "קתדרה" לתולדות ארץ ישראל וישובה, תמוז תשנ"ד, יוני 1994. חוברת מספר 72. הוצאת יד יצחק בן צבי, ירושלים.

http://www.snunit.k12.il/heb_journals/katedra/72050.html

           

הקיטור מגיע | מחבר: שמואל אביצור

על סף המאה העשרים היו בארץ שליש מכל טחנות הקמח הקיטוריות שפעלו בממלכה הטורקית . הניצנים הראשונים לתעשיה.

http://lib.cet.ac.il/Pages/item.asp?item=7148

           

עלייה והתיישבות : "העלייה הראשונה" (1882-1903

http://lib.cet.ac.il/Pages/item.asp?item=5462

           

רחובות על שם אישי ציבור יהודים

http://www.edu-negev.gov.il/mad/shlomima/project/street/r

-153.html

           

"זכות השיבה " של צמחיית הירקון | מחבר: ד"ר משה אגמ

אין כל ספק כי זיהום נחל הירקון בשפכים פגע קשות במערכות האקולוגיות שלו. מינים רבים של צמחי-מים נעלמו, ואת מקומם תפסו עשבים שוטים שאינם רגישים לזיהום. כעת, הודות לתוכניות השיקום, שבו צמחים אחדים לזקוף ראשם בגאון

http://lib.cet.ac.il/Pages/item.asp?item=601&kwd=1181

           

הובלת מים בצינורות – צינור המים הראשון לנגב

http://www.boker.org.il/meida/negev/agrmaim/maim/hovala.h

tm

           

הירקוןמתוך אנציקלופדיית ynet

http://www.ynet.co.il/yaan/0,7340,L-14344,00.html

           

המפה של קורנליוס לוס ומסע משלחתו לארץ ישראל

נושא המאמר: מפת ארץ ישראל שהוכנה בראשית המאה הי"ח על ידי קורנליוס לוס, שרטט בחיל ההנדסה השוודי, ומתבססת במידה רבה על המציאות בתקופה הנדונה ולא רק על מסורות תנ"כיות. מילות מפתח: היסטוריה, מקומות בארץ, אישים, מכשירים. מתוך "קתדרה" לתולדות ארץ ישראל וישובה, טבת תשנ"ג, דצמבר 1992 חוברת מספר 66. הוצאת יד יצחק בן צבי, ירושלים.

http://www.snunit.k12.il/heb_journals/katedra/66074.html

           

מקרב מרתון עד קרב מצדה – שרגא גפני

כיצד החל מרד הקנאים ברומאים בשנת 66 לספירה ההתקוממות בירושלים

http://www.daat.ac.il/daat/kitveyet/mahanaim/mikrav2-2.ht

m

           

משומדת מצור בארץ-ישראל בתחילת המאה השישית לספירה

נושא המאמר: סיפור התנצרותה של נערה יהודיה מקהילת צור במאה החמישית. הנערה מצאה מקלט במנזר בארץ-ישראל, התקשה לנזירה והתמנתה לאם המנזר. מילות מפתח: דתות, ארכאולוגיה, הסטוריה מתוך "קתדרה" לתולדות ארץ ישראל וישובה, תשרי תשנ"ב, ספטמבר 1991. חוברת מספר 61. הוצאת יד בן צבי, ירושלים.

http://www.snunit.k12.il/heb_journals/katedra/61054.html

           

נחלים קטלניים | מחברים: פיליפ ורבורגאדם טבע ודין : אגודה ישראלית להגנת הסביבה

http://lib.cet.ac.il/Pages/item.asp?item=2114&kwd=1181

           

סובב ראש העיןטיול גיבושי ליחידת האופניים של ראש העין

http://www.harim.co.il/Article.asp?ID=220

           

פלישתים עליך ירקוןנושא המאמר: קורותיו של תל קסילה – עיר נמל פלישתית על גדות הירקון

http://www.snunit.k12.il/heb_journals/aretz/27107.htm

           

ראש העין: ארמונות מתחת לקוצים – ספי בן יוסף

בתל אפק החלו לפני שנים עבודות שיחזור של של ארמון כנעני נדיר. היום צריך לשלם בכניסה כדי לגלות עצי אקליפטוס שחוסלו לטובת המנגלים

http://www.ynet.co.il/articles/1,7340,L-1020588,00.html

           

שרידי תקופת החשמונאים – ברוך קנאל

תמצית: המאמר עוסק בשרידים שנמצאו מתקופת החשמונאים כגון: מטבעות, כלי חרס, נרות חרס, קברים ומצודות. המאמר מתאר את אפיוני שרידי התקופה וכיצד אלו מעידים על הזמן בו הם נוצרו. מילות מפתח: חשמונאים; שרידים ארכיאולוגיים; המגילות הגנוזות;

http://www.daat.ac.il/daat/kitveyet/mahanaim/kanel1-3.htm

           

בול "פתח תקוה בת מאה", מעצב: מ' פרג, יום הופעה: ז' בתמוז ה'תשל"ז-1977.

http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=5743

           

בול "פתח תקוה"מתוך סדרת הבולים: סמלי ערים א'.

http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=5744

           

חדשות מהבית – פתח תקוהידיעות וסיפורים מפתח תקווה

http://www.ynet.co.il/home/0,7340,L-1493,00.html

           

"סיומה – ביקור בבילרוס"- כתבות מהעיתוןשמעון גרינהויז

http://www.gil-greenhouse.co.il/hanzaha2.html