להורתנו – הורה!, עמנואל הרוסי

להורתנו – הורה!      עמנואל הרוסי

שיר שחובר ליובל השבעים של פתח תקוה

להורתנו – הורה!

א. שירו שיר תודה

לפתח–תקוה אמא,

לניר ועבודה

אילפה, קידשה, הרימה

אם-המושבות

לגיל שבעים הגיעה,

לזכר האבות

בגיל ורון נריע.

ב. אומה תועת לבב,

אומה כושלת ברך,

הוציאו למרחב,

הנחו על אם הדרך.

פרצו חומה וקיר

בני ירושלים,

הפכו מדבר לניר

בברכת כפים.

ג. שיר חדש נשיר,

ינהר העוז הזרם,

ליבול שדות עשיר,

לפרי פרדס וכרם.

שיר חדש נרון

יחדו ישיש ועלם,

לעמק השרון,

לחורש ניר ותלם.

ד. נרון לדור ראשון

הורה לעם מחרשת,

יצא באון שמשון

מולדתו לרשת.

שיר חדש נשיר

לזיו חזון ופלא,

לדור אשר הכשיר

בדמי דמיו כל אלה.