סמל העיר

סמל העיר הראשון

סמל העיר כולל בחלקו העליון את שם העיר. 
במרכז שדה, מחרשה ועץ פרי הדר, שלושתם מסמלים את ראשוניותה של פתח תקוה, כישוב חקלאי ראשון בארץ ישראל לאחר אלפים שנות גלות. 

השדה: התיישבות יהודית באדמת הארץ – ביום ראשון ז' בחשוון תרל"ח- 1878 – "אם המושבות". 
המחרשה: חריש ראשון – חזרה לעבודת האדמה חנוכה תרל"ט. 
עץ פרי הדר: ראשוניותה של פתח תקוה בענף הפרדסנות. 
בחלקו התחתון של הסמל הפסוק "עובד אדמתו ישבע לחם" 

 

בול פתח תקוה

הוא בול דואר עברי מתחילת המאה ה-20. הבול, שיש הרואים בו את הבול העברי הראשון, נוצר בעקבות יוזמה של יצחק גולדנהירש, ראש ועד המושבה של פתח תקווה ב-1909, לפתרון בעיות הדואר של תושבי המושבה.

עוד על בול פתח תקוה בויקיפדיה
ע
וד על הבול העברי הראשון בארכיון לתולדות פתח תקווה ע"ש עודד ירקוני

 

עוד על סמל העיר בויקיפדיה, בארכיון לתולדות פתח תקווה ע"ש עודד ירקוני