ארבע אמהות

ארבע האמהות

שם היצירה: ארבע האמהות
האמן/ית: נכט צילה
שנת היצירה: יוני 2008
אזור בעיר: מרכז העיר
רחוב: העלייה השנייה (חזית העירייה)
אודות היצירה: היצירה מתארת את ארבע האמהות: שרה? לאה? רבקה ורחל. האמהות היהודיות הן המקור והשורש להמשכיותו וקיומו של עם ישראל. האמהות מחוברות בידיהן כחומה השומרת על הפתח שממנו יוצאים "מים חיים" – סמל לתורת ישראל והמסורת השומרת עלינו. הבריכה סביב הדמויות מסמל את עמק עכור – המאורעות הקשים שעברו על עמנו. הפתח במרכז מסמל את השינוי והתקוה לעתיד טוב יותר. תושבי העיר מקדישים פסל זה לזכרן של המתיישבות הראשונות שייסדו את את המושבות היא פתח תקוה.

מפה