די לאלימות

די לאלימות

שם היצירה: די לאלימות
האמן/ית: לא ידוע
אזור בעיר: עין גנים
רחוב: עין גנים, פינת הערבה (גינה)
אודות היצירה: להנצחת טל רייכמן ז"ל שנרצח בשנת 1999.

מפה