המחרשה

המחרשה

האמן/ית: פיאלקוב עמיקם
אזור בעיר: רמת ורבר
רחוב: קפלן, פינת ז'בוטינסקי

מפה