המייסדים - דוד מאיר גוטמן

המייסדים - דוד מאיר גוטמן

האמן/ית: שמואל בן עמי
שנת היצירה: 2008
אזור בעיר: מרכז העיר
רחוב: חיים עוזר, כיכר המייסדים
דוד מאיר גוטמן, ויקיפדיה  

מפה