המייסדים - יהושע שטמפפר

המייסדים - יהושע שטמפפר

האמן/ית: שמואל בן עמי
שנת היצירה: 2008
אזור בעיר: מרכז העיר
רחוב: חיים עוזר, כיכר המייסדים

מפה