השופר

השופר

שם היצירה: השופר
האמן/ית: יהלום יהודית
אזור בעיר: כפר גנים
רחוב: העצמאות, פינת בן גוריון (כיכר)
אודות היצירה: מחווה לרב גורן
אתר היוצרת, יהלום יהודית

מפה