מוסטאנג

מוסטאנג

שם היצירה: מוסטאנג
האמן/ית: בקל ניצי
שנת היצירה: 2006
אזור בעיר: אזור תעשיה רמת סיב
רחוב: לשם, יכין סנטר
אודות היוצרת, בקל ניצי

מפה