פתח תקוה – השראה לסופרים ולמשוררים

פתח תקוה משמשת רקע למספר גדול של יצירות ספרותיות החל מראשיתה ועד היום, בתחילה של סופרים שהתגוררו בה (זאב יעבץ, י.ח. ברנר, שלמה צמח ועוד) ולאחר מכן של סופרים שבאו להתגורר בה בגיל צעיר (חנוך ברטוב, נתן יונתן) או שנולדו בה (אסתר ראב, אהוד בן עזר, אסתר שטרייט-וורצל ועוד).