יוסף חיים ברנר - סופר, הוגה, פובליציסט ומנהיג

יוסף חיים ברנר – 1881 – 1921יוסף חיים ברנר ואישתו חיה ברוידה 
סופר, הוגה, פובליציסט ומנהיג 
יוסף חיים ברנר נולד בעיירה נוביה מליני ברוסיה. הוא עלה לארץ ב-1909 ורצה לעסוק בחקלאות.
ברנר התגורר בפתח תקוה בשתי תקופות: הראשונה, מיד כשהגיע לארץ בשנים תרס"ט- תר"ע, 1909- 1910 ובשנייה לאחר נישואיו לחיה ברוידה (משפחת ברוידה התגוררה בעין גנים).
בתקופה זו ביקר לעיתים קרובות בצריפו של א.ד. גורדון שחי בעין גנים. יעל גורדון, ביתו של גורדון, רושמת בזיכרונותיה: "… הוויכוחים עם אבא היו סוערים תמיד ונמשכו לעיתים עד חצות הלילה.". ברנר נהג לבקר "במלון רבינוביץ", מלון הפועלים שברחוב פינסקר, שם ישב בין הפועלים והתעניין במעשיהם ובגורלם. כן נהג להגיע לבירג'ה – "הבורסה" ולא פעם היה עד להשפלתם של הפועלים.
בתקופה בה התגורר ב"עין- גנים" נפתח "קלוב הפועלים" בבית טומושבסקי. בנשף הפתיחה נשא נאום ובדבריו ברך את הקלוב " שיהא אורך גדול, שיהיו באיך ראויים ליעודם, הרי הם ראויים ליעודם אלא מי יתן וירבו הבאים ויגדל אורם".
אחרי שנת מגורים בפתח תקוה עבר ליפו ולירושלים. הוא נישא לחיה ברוידה מפתח תקוה וחזר להתגורר בעין גנים בצריפו של גיסו חיים ברוידה, שם נולד בנו אורי.
כשהגיעו מגורשי תל אביב לפתח תקוה ועין גנים התגייס ברנר לעזרת הפליטים באמצעות בני הנוער מעין גנים, שחילקו מזון, תרופות ובגדים "… מי שלא ראה את ברנר, באיזו מסירות וחריצות עשה עבודתו, אינו יודע עבודת קודש מהי ".
את רשמיו משנות מגוריו בעין גנים העלה ברנר בשני רומנים:
 1 ."מכאן ומכאן" אותו כתב בשנה הראשונה למגוריו בעין גנים אודות א.ד. גורדון (שנקרא בספרו אריה לפידות).
2. "שכול וכשלון" הרומן השני שכתב מאוחר יותר, על רקע סיפורה הטרגי של משפחת פסילוב, ששכלה את בנה הצעיר הינוך (חנוך, מהדמויות המרכזיות בספר). 

"מכאן ומכאן"      חורף תר"ע-תרע"א    י.ח.ב
    את הכי נלבב וטהור
     בקומץ העלים האלה
    אני מניח בדֶמַע
    על קִבְרֵי יקִירַי וטהורַי,
    הניך פסלוב ורבקה צ'יז'יק

קישור לדף מידע "להכיר ולהוקיר" – יוסף חיים ברנר