שלמה צמח - סופר ומחנך

שלמה צמח 1886 – 1974 
סופר ומחנך 
מראשוני העלייה השנייה, חברו מנוער של דוד בן-גוריון. 
שלמה צמח עלה לארץ בשנת 1904 בראשית ימי העלייה השנייה. חמש שנים היה פועל חקלאי. צמח היה ממייסדי "הפועל הצעיר". 
בספרו "שנה ראשונה" שפורסם בשנת 1952, תופסת פתח תקוה מקום חשוב בה נפגשו חדש וישן בכוחות שווים ונאבקים ביניהם. פתח תקוה דומה בעיניו לעיירה יהודית בגולה שהועברה לארץ ישראל, אליה מגיעים הפועלים והשומרים ונערכת בה התמודדות אמיתית בין הגולה לארץ ישראל. הישן והחדש משמשים בה בערבוביה
.
ב"שנה ראשונה" בפרק "עת לעשות" מצטיירת פתח תקוה כמקום שוקק חיים ומלא פעילות בו עובדים בני כל הגילים וכל השכבות כל היום. "לא בכדי פתח תקוה מושבה שהכל מתקבצים אצלה, שכן גופה שלם וחזק ואינה צריכה למישהו להיסמך עליו, וענייניה מרובים ודיבוריה מעטים, ולא מרגילה עצמה לבטלה, ואינה מגלה בחוריה למרחקים, אלא אבות ובנים עוסקים ועושים יחדיו, ופרדסיהם פושטים והולכים ממזרח עד גדות הירקון וממערב עד גבעות הכורכר, וצמיחה וגידול וירק ואילנות זהב פירות מקיפים את המקום מכל צדדיו." הציטוט מתוך: "כתיבת הארץ" מאת נורית גוברין, עמ 156.

                                                                                                                               
                                                                                               התמונה מתוך: לקסיקון הספרות העברית החדשה 
 
מתוך: כובשים ובונים" בעריכת ז. יואלי א.ש. שטיין – הוצאת מועצת פעלי פתח תקוה 

קישורים נוספים
– לקסיקון הספרות העברית החדשה , שלמה צמח (1886 – 1974)

– הארץ on line – "בזכות החבר מפלונסק: מסעותי עם שלמה צמח ודוד בן גוריון" 
– סימניה – הסופר שלמה צמח