שמואל יוסף עגנון - סופר וחתן פרס נובל לספרות

שמואל יוסף עגנון 1887- 1970
סופר וחתן פרס נובל לספרות
שמואל יוסף עגנון, המוכר גם בשם המקוצר ש"י עגנון, נולד בשם שמואל יוסף צַ'צְ'קֶס בגליציה.
בשנת 1908 עלה לארץ ישראל, כשהוא כבר סופר צעיר והמשיך בכתיבה בארץ. בשנת 1912 היגר לגרמניה למשך 12 שנה, שלאחריהן, ב-1924, עלה שוב לארץ ישראל והשתקע בה עד לסוף ימיו. 

 
"הבורסה"- "שוק העבדים ", המקום שבו נערכת המלחמה לעבודה עברית, הטביעה חותמה על תדמיתה של פתח תקוה שנים רבות ומשתקפת בכל חריפותה ברומן "תמול שלשום" של עגנון. גיבורו יצחק קומר הולך לחפש עבודה כפועל חקלאי, הוא עובר מבית אכר למשנהו ובכולם משיבים פניו ריקם. ביומו  השני במושבה  מגיע הוא ל"בורסה" במטרה להשיג יום עבודה, אך כרבים אחרים לא נבחר לעבודה ולכן לאחר שהתייאש מהאפשרות לעסוק בעבודה חקלאית חוזר ליפו ושם הופך לצבע. 
מתוך "כובשים ובונים", ג. קרסל, הוצאת מועצת פועלי פתח תקוה, עמ' 173 – 177


משחק באיכרות, משחק ביישובו של עולם- מאת נילי קלינגר

גם ברנר וגם עגנון כתבו על עין גנים, מושב הפועלים הראשון בארץ ישראל שנוסד בסוכות 1908. אבל בעוד שברנר כתב בביקורת ובספקנות, כדרכו, נקודת התצפית של עגנון שונה בתכלית