ברון אורן - מחנך, סופר ועורך

ברוך אורן (סוסנוביק)  1915 – 2004 
מחנך, סופר ועורך  
ברוך עבד שנים בהוראה, כתב לעיתונות הילדים, לעיתונות היומית, לילקוט "קטיף", ל"מורשת" ולעיתונות המקומית. פרסם ספורי ילדים ומחקרים על תולדות פתח תקוה והצלת שרידי העם. 
הכין תכניות ל"קול ישראל" ולטלויזיה, וערך את שלושת ספרי ארגון ותיקי ההגנה בפתח תקוה. ניהל  את "יד לבנים" בפתח תקוה – מפעל הנצחה ראשון במדינת ישראל. 
חתן 
פרס ישראל על תרומה מיוחדת לחברה ולמדינה בתחום ההנצחה.
מספריו לילדים ולנוער:
עלילות בני חיל –  בספר 4 סיפורי גבורה במערכות ההגנה וצה"ל, מראשית המאה עד 1960. פלמ"ח: בסיפורים על מלחמת העצמאות; סיפורה של אם (ביר עסלוג'); שלושחבילות (הגדוד ה-3); אקדח מגוש עציון (חטיבת הראל); מזכרת ממבצע נחשון.
 
מסיפורי בית אחד – ספר לבני נוער בו מעביר ברוך אורן את סיפוריהם של שפירא אברהם וראשוני השומרים: גולומב אליהו, המורה ירקוני וההגנ"ה, דני מס ושיירת הל"ה וסיפורים רבים אחרים דרך המוצגים בבית "יד לבנים" בפתח תקוה.
 
עלילות ראשונים – מחרוזת סיפורים על ימי ראשית ההתיישבות. מזיכרונותיהם של בוני פתח תקוה ובהם הסיפור "השומר הפלאי דאוד אבו יוסוף", שמנגינת העוד והרבאבה שלו, הרעידה את ליבותיהם של מתיישבי פתח תקוה.