אירועים בתולדות היישוב

חגיגות כט בנובמבר ברחובות העיר

חגיגות כט בנובמבר ברחובות העיר

חגיגות כט בנובמבר ברחובות העיר

הסולחה עם שבט אבו קישק

הסולחה עם שבט אבו קישק

הסולחה עם שבט אבו קישק

הסולחה עם שבט אבו קישק

ביקור גמל פשה בפתח תקוה

ביקור גמל פשה בפתח תקוה

ביקור הנציב ארתור ווקף

ביקור הנציב ארתור ווקף

ביקור הנשיא בן צבי ורעיתו

ביקור הנשיא בן צבי ורעייתו

ביקור הנשיא בן צבי

ביקור הנשיא בן צבי

החזרת ספרי תורה לפתח תקוה

החזרת ספרי תורה לפתח תקוה

אברהם שפירא לוחץ את ידי של השייח אבו קישק בסולחה

אברהם שפירא לוחץ את ידי של השייח אבו קישק בסולחה

אברהם שפירא בטקס זיכרון שנערך במקום נפילת אבשלום גיסין

אברהם שפירא בטקס זיכרון שנערך במקום נפילת אבשלום גיסין