בעקבות שומרים - ראשית השמירה 1878 - 1918

אברהם שפירא

אברהם שפירא

אברהם שפירא

אברהם שפירא

אברהם שפירא

אברהם שפירא

אברהם שפירא

דאוד אבו יוסף

דאוד אבו יוסף

סנדר חדד

סנדר חדד

קברו של סנדר חדד

קברו של סנדר חדד

הנבוט שעל מצבתו של סנדר חדד

הנבוט שעל מצבתו של סנדר חדד

זרמתי יעקב בן מימון

זרמתי יעקב בן מימון

חלקת הקבר של משפחת שפירא

יהודה ראב

יהודה ראב

יהושע שטמפפר

יהושע שטמפפר

מודעת אבל על מותו של יהודה ראב

מודעת אבל על מותו של יהודה ראב

קברו של אברהם שפירא

קברו של אברהם שפירא

קברו של יהודה ראב

קברו של יהודה ראב

קברו של יהושע שטמפפר

קברו של יהושע שטמפפר

קברו של יהושע שטמפפר

קברו של יהושע שטמפפר