בעקבות שומרים - תש"ח 1948

קברי לוחמי תש"ח

אלמוני

קברי אלמונים

שמואלי קלמן

שמואלי קלמן

שמואלי קלמן

שמואלי קלמן

קברי לוחמי תש"ח

קברי לוחמי תש"ח

 

קברי לוחמי תש"ח

קברי לוחמי תש"ח

משה צוינגבלום

משה צויגנבלום

משה צויגנבלום

צוייגנבלום משה

צוייגנבלום משה

יצחק פוחס

יצחק פוחס

פוחס יצחק

פוחס יצחק

מקלב אורי

מקלב אורי

מסנברג יעקב

מסנברג יעקב

מסנברג יעקב

מסנברג יעקב

מסנברג יעקב

מסנברג יעקב

מנשרוב יהונתן

מנשרוב יהונתן

מנשרוב יהונתן

מנשרוב יהונתן

ישראל אריה ימיני

ישראל אריה ימיני

ימיני אריה

ימיני אריה

ישי בוך

ישי בוך

ישי בוך

ישי בוך

טיקוצקי אהרון

טיקוצקי אהרון

טורקניץ מרדכי

טורקניץ מרדכי

ויזנר ישעיהו

ויזנר ישעיהו

הויזלר אליהו

הויזלר אליהו

הויזלר אליהו

הויזלר אליהו

דינוביץ אבשלום

דינוביץ אבשלום

דינוביץ אבשלום

דינוביץ אבשלום

ברקוביץ יצחק

ברקוביץ יצחק