בריכות ומגדלי מים

חוות אטינגון

באר המים בקריית מטלון

באר המים בקריית מטלון

בית העלמין סגולה

בית העלמין סגולה

בריכת המים ברחוב קיש

בריכת המים ברחוב קיש

בריכת מים ועמדת הגנה- רחוב יואל, שעריה

בריכת מים ועמדת הגנה- רחוב יואל, שעריה

חוות אטינגון

חוות אטינגון

יקב הברון

יקב הברון