עמדות שמירה

בריכת מים ועמדת הגנה ברחוב יואל, שעריה

בית המסתור

בית המסתור

בריכת מים ועמדת הגנה ברחוב יואל, שעריה

בריכת מים ועמדת הגנה ברחוב יואל, שעריה

עמדת הגנה ברחוב צירלסון

עמדת הגנה ברחוב צירלסון

עמדת ההגנה בעין גנים

עמדת ההגנה בעין גנים

פילבוקס בתל אפק

פילבוקס בתל אפק