קבורה והנצחה - סיפורי מצבות בבית העלמין סגולה

באמצעות סיור בחלקת הראשונים אנו מכבדים ומנציחים את זכר מייסדי המושבה וממשיכיהם ויוצרים את הקשר בין העבר להווה ולעתיד.

"ומצבות זיכרון מונחות בכל כמו משקלות כדי שתולדות הארץ לא יעופו ברוח כמו ניירות" (י. עמיחי, "ארץ מסוכנת", מתוך "כי מאדם אתה ואל אדם תשוב",  תשמ"ה)