בעקבות לוחמי תש"ח (1948)

רשימת נופלים – פתח תקוה  – תש"ח

בוך ישי –                         http://www.izkor.gov.il/izkor82.asp?t=88503

 

ברקוביץ יצחק –                http://www.izkor.gov.il/izkor82.asp?t=88531

ברקוביץ-יצחק

 

דינוביץ אבשלום –           http://www.izkor.gov.il/izkor82.asp?t=88576

 

הויזלר אליהו              http://www.izkor.gov.il/izkor82.asp?t=88443

הויזלר-אליהואליהו הויזלר

 

ויזנר ישעיהו               http://www.izkor.gov.il/izkor82.asp?t=44831

ויזנר-ישעיהו

 

טורקניץ מרדכי –              http://www.izkor.gov.il/izkor82.asp?t=45247

טורקניץ-מרדכי

 

טיקוצקי אהרון             http://www.izkor.gov.il/izkor82.asp?t=90974

טיקוצקי-אהרון

 

ימיני אריה –              http://www.izkor.gov.il/izkor82.asp?t=45114     

  

 

מנשרוב יהונתן            http://www.izkor.gov.il/izkor82.asp?t=88533

מנשרוב-יהונתן

 

מסנברג יעקב –               http://www.izkor.gov.il/izkor82.asp?t=45036

 

מקלב אורי                 http://www.izkor.gov.il/izkor82.asp?t=91432

מקלב-אורי

 

פוחס יצחק                 http://www.izkor.gov.il/izkor82.asp?t=45985

 

צוויגנבלום משה          http://www.izkor.gov.il/izkor82.asp?t=88491

שמואלי (רויך), קלמן    http://www.izkor.gov.il/izkor82.asp?t=23729