תולדות פתח תקוה - ממושבה לעיר

נושאים העוסקים בתחומים שונים מחיי פתח תקוה, מאז יסודה כמושבה ועד היום. 

ניתן למצוא תשובות לשאלות שונות כמו: 

– מי הם מייסדי הישוב? 
– מהו סיפור החריש הראשון? 
– מי היו העומדים בראשה של המושבה? 
– מי הם הירקונים? 
– מהו הקואופרטיב הראשון? 
– מי יזם את הבול העברי הראשון?