הנהגת הישוב, השלטון המקומי והעומדים בראשם

תקופות בהנהגה הישוב והשלטון המקומי:
         ועד המושבה       >>> 1880
         יהוד                    >>> 1884 – 1886
         פקידות הברון      >>> 1886 – 1890
         ועד המושבה       >>> 1890 – 1921
         מועצה מקומית   >>>  1921 – 1937
         עירייה                >>>  1937 ועד היום
 
 
השלטון המקומי בפתח תקוה עד 1921 נוהל ע'י וועדי המושבה שנבחרו באסיפות כלליות ע'י כלל התושבים.
הוועד הראשון נבחר בשנת תר'ם- 1880 וכלל שבעה חברים.
 
בשנת 1921 הוכרזה פתח תקוה כמועצה מקומית. בתקופת היותה מועצה מקומית נבחרו בה 5 מועצות.
שטח השיפוט המוניציפלי הוגבל ל- 2500 דונם, מתוך שטח כולל של 23 אלף דונם. בו בזמן הוקמה מועצה לאזור הכפרי (מועצה כפרית) ונבחרה מועצה חוקית שהנהיגה מסיי חובה וסיפקה שירותים בשטחה.
המועצה הכפרית ניהלה את עיני החקלאות שבגבולות פ'ת.
בראש המועצה הכפרית עמד אפרים גיסין, סגנו- גרשון שמולביץ ועמם יואל סימקין, צבי שפיגל, וולקוביצקי, ברוך ראב, מיכאל גרינשטיין, גד מכנס, נחמיה איכלוב, פיאלקוב, דב יטקובסקי. מזכיר המועצה היה יוסף קבצנל.
 
בשנת 1937 ניתן לפתח תקוה מעמד של עיר. הכרזתה כעיר היתה למרות התנגדות המועצה המקומית. התושבים רצו להמשיך את הסטטוס של ישוב חקלאי. השלטון הבריטי הבהיר שגם ללא הסכמה ישונה הסטטוס לעירוני מה עוד שהסטטוס ייטיב עם הישוב ויאפשר קבלת תקציב שלא ניתן למועצות. 
ראש העיר הראשון היה שלמה שטמפפר שמונה לתפקיד ללא בחירות.
בהתאם לחוק אושרו חברי המועצה המקומית הקודמים כחברי העירייה החדשה. העירייה היתה אמורה לשמש לתקופת מעבר של שנה ורבע, בפועל, הבחירות נערכו רק בחודש יולי 1940.
בשנת 1940 נבחרה בפעם הראשונה מועצת עירייה בת 15 חברים.
ראש העיר הנבחר היה יוסף ספיר, סגניו: שלמה שטממפר ופנחס רשיש.
שאר חברי המועצה הם: משה איכלוב, קלמן גודלרייך, יוסף זהבי, אליעזר טרופה, דוד טבצניק, ד'ר יוספברג, זלמן יואלי, שמעון כץ, חמדה רוזנברג, משה שוולב, מרדכי וולפסון.
 

הנציב העליון סר ארתור ווקופ בטקס הענקת מעמד שלי עיר לפתח תקוה, 1937 

והעומדים בראש העיר: 

שנה
תפקיד
שם
1878 – 1886
ראש הוועד
דוד מאיר גוטמן
1901 – 1908
ראש הוועד
יהושע שטמפפר
 
ראש הוועד
וולף זאב ברנדה
1902
ראש הוועד
אברהם זאב ליפקיס
1903
ראש הוועד
יצחק גולדנהירש
1908
ראש הוועד
חיים כהן רייס
1910-1910 (חצי שנה)
ראש הוועד
משה גיסין
1910 – 1911
ראש הוועד
שלמה זלמן גיסין
1912 – 1913
ראש הוועד
עקיבא ליבריכט
1919 – 1921
ראש המועצה ראשונה 
שלמה זלמן גיסין
1922 – 1928
ראש המועצה השניה והשלישית  
פנחס מאירי
1928 – 1937
ראש המועצה הרביעית והחמישית
שלמה שטמפפר
1937 – 1940
ראש העיר
שלמה שטמפפר
1940 – 1950
ראש העיר
יוסף ספיר
1951
ראש העיר
מרדכי קראוסמן
1951 – 1966
ראש העיר
פנחס רשיש
1966 – 1978
ראש העיר
ישראל פיינברג
1978 – 1989
ראש העיר
דב תבורי
1989 – 1999
ראש העיר
גיורא לב
1999 – 2013
ראש העיר
יצחק אוחיון
2013
ראש העיר
אורי אוהד
2013 – 2018
ראש העיר
איציק ברוורמן
2018 – ועד היום
ראש העיר
רמי גרינברג
 
 מתוך הספר: 'אם ועיר', א. חשביה, הוצאת עיריית פתח תקוה