כרונולוגיה מקומית - ציר הזמן של פתח תקוה

1878 תרל"ח

> נרכש שטח האדמה הראשון ( 3.375 דונם) ע"י המייסדים עליו הוקמה פתח תקוה.

1879 תרל"ט

 

 

 

 

> המתיישבים הראשונים עלו על הקרקע.

– ניסוח הברית לחברת מייסדי הישוב.

– ההתנפלות הראשונה על המתיישבים.

– נחפרה הבאר הראשונה.

– נגאל שטח אדמה נוסף של 10,975 דונם.

1880 תר"מ

> נחקקה חוקת בחירות (הראשונה בתולדות הישוב בארץ).

1881 תרמ"א

> נבחר ועד המושבה הראשון. ירקונים – תחילת ההתיישבות על גדות הירקון.

1882 תרמ"ב

 

 

 

> שנת השמיטה הראשונה, שטפונות וקדחת – עזיבת המושבה.

– חורבן הישוב על גדות הירקון.

– תוקנו תקנות חברת "ישוב פתח תקוה".

– ייסוד יהוד.

1883 תרמ"ג

 

> עלית הביאליסטוקאים לארץ ישראל ולפתח תקוה.

– נחפרה באר ב"יהוד".

1884 תרמ"ד

 

> הוקם הבית הבנוי הראשון בפתח תקוה (אחוזת לחמן). 
– הוקם "תלמוד תורה" ראשון ע"י הרב פרומקין

1885 תרמ"ה

 

 

> ביקורו של ויסוצקי, שליח של חובבי ציון. בעקבות הביקור נחפרה באר נוספת במושבה.

– נוסד בית הספר הכללי הראשון (כיום פיק"א).

– ניטע כרם הגפנים הראשון.

1886 תרמ"ו

> התנפלות ערבי יהודיה על המתיישבים.

1887 תרמ"ז

 

> הברון רוטשילד מבקר בארץ ובפתח תקוה ופורש חסותו על המושבה.

– ניסיון ראשון לנטיעת פרדס.

1889 תרמ"ט

> מלחמת השמיטה והנהגת שטר "מכירה" של הקרקעות.

1890 תר"ן

 

> התנפלות השיך אבו רבח על המתיישבים.

– הונחה אבן הפינה לבית הכנסת הגדול.

1892 תרנ"ב

> ייסוד הספרייה הציבורית ע"י אליהו ספיר ז"ל.

1894 תרנ"ד

 

>  יהוד נעזבה מתושביה.

– נוסדה חברת "פרדס" לשיווק פרי הדר.

1895 תרנ"ה

> נרכשה אדמת "מיר" 1,010 דונם.

1900 תר"ס

> יק"א קיבלה לרשותה את משקי הברון.

1901 רס"א

> הוקם שרות הדליז'נסים במושבה ע"י הלפרין והירש.

1902 תרס"ב

> נוסד גן הילדים הראשון ע"י יק"א – בהנהלת הגב' בסביץ.

1903 תרס"ג

 

> פרצה מגפת הכולירה.

– הוקם יקב "כורמי התקוה" ע"י איכרי פתח תקוה.

1904 תרס"ד

 

> ראשוני בני העלייה השניה מגיעים לפתח תקוה.

– נרכשו אדמות "גאולה" – 3,320 דונם .

1905 תרס"ה

> נרכשה אדמת "מזכרת "- 3,495 דונם.

1906 תרס"ו

> ועד המושבה הכריז "חרם" על פועלי המושבה בעקבות נשף חנוכה.

1907 תרס"ז

> נרכשו אדמות "עין גנים".

1908 תרס"ט

> ייסוד עין גנים – מושב פועלים ראשון בארץ ישראל.

1910 תרע"א

 

> נוסד בית הספר "נצח ישראל" – בנים.

– נבנה "בית הפועלים" הראשון בארץ.

1912 תרע"ב

 

 

 

> ייסוד "מחנה יהודה" – מושב לפועלים התימנים שחיו במושבה.

– ייסוד חברת המניות "פלשתינה" והקמת בית המשאבות "בית הבטון" על גדות הירקון.

– ייסוד ביה"ס "נצח ישראל " – בנות.

1913 תרס"ג

> ייסוד בית ספר חקלאי לילדי המושבה בהנהלתו של דר' פיקהולץ.

1915 תרע"ה

> מכת הארבה.

1917 תרע"ז

 

> גירוש יהודי יפו- ת"א לפתח תקוה.

– פתח תקוה חזית מלחמה.

1918 תרע"ח

 

 

> גירוש תושבי פתח תקוה ע"י התורכים.

– כיבוש המושבה בידי האנגלים.

– בני פתח תקוה חוזרים מגירושם.

1919 תרע"ט

> ביקורו הראשון של פרופ' וייצמן וראשי השלטון הבריטי בפתח תקוה.

1920 תר"פ

> אוכלוסיית פתח תקוה  מונה 4000 נפש.

1921 תרפ"א

 

> מאורעות תרפ"א – התנפלות אנשי כפרי הסביבה בראשות השיך אבו קישק. 
– פתח תקוה הוכרזה כמועצה מקומית.

1922 תרפ"ב

 

 

 

> נחנכה  מסילת הברזל מפתח תקוה לראש העין.

– כריתת שלום עם ערבי יהודיה ואבו קישק.

– ביקור הנציב העליון הרברט סמואל במושבה.

– נוסדה קופת מלוה חקלאית בע"מ.

1923 תרפ"ג

 

 

> נערכה סולחה ונכרתה ברית עם ערביי שבט "אבו קישק". 
– נסלל הכביש הראשון – רחוב פינסקר.

– נרכשו האדמות שעליהן נבנו כפר סירקין ושכונת בילינסון.

1924 תרפ"ד

 

> נוסד בית הספר "שארית ישראל" מייסודה של אגודת ישראל. 
– בואן של "חבורת מעבר" ו"פלוגת עין חרוד" לפ"ת.

1925 תרפ"ה

 

> ייסוד גבעת השלושה ומשק הפועלות. 
– ביקורו של בלפור בפתח תקוה.

1926 תרפ"ו

 

 

 

 

 

> נרכשו האדמות להקמת כפר גנים והתחיה.

–  ייסוד מושב התחיה (גת רימון)

– נוסדה הישיבה הגדולה –  ישיבת לומזה.

– פתח תקוה הוארה בחשמל.

– החלה תנועת מכוניות "טכסי" להסעת נוסעים לתל אביב

– נוסדה הגימנסיה "אחד העם".

1927 תרפ"ז

> ייסוד חבורת הפועלות.

1928 תרפ"ח

 

> נחנך הכביש מפתח תקוה לתל אביב.

– נוסדה  "כפר גנים".

1929 תרפ"ט

 

 

 

> פתח תקוה חוגגת יובל להיווסדה.

– נוסדה קופת מלוה של העובדים.

–  נוסד גדוד מכבי אש – מתנדבים.

– ייסוד כפר אברהם (מייסודו של "הפועל המזרחי").

1930 תר"צ

 

 

> נוסד סניף "בנק אנגלו פלשתינה" בפתח תקוה.

– נרכשו שטחי האדמה "נזלה" ו"שעריה".

– נבנה המרכז המסחרי ברחוב ברון הירש.

1932 תרצ"ב

 

 

> נגאלה האדמה להתיישבות "בהדרגה" וכפר סירקין.

– נוסדה קופת אשראי וחסכון בע"מ.

– נבנה בית החלוצות.

1933 תרצ"ג

> ביקורם של הנציב העליון ווקופ וחיים ארלוזורוב.

1934 תרצ"ד

 

> נוסדה "קרית אריה"- אזור תעשיה.

– נוסד בנק חברת פתח תקוה ואשראי.

1935 תרצ"ה

 

 

 

 

 

> ייסוד בית הספר "בית יעקב" מייסודה של אגודת ישראל.

– ייסוד בית הספר לילדי העובדים "הס" מייסודה של ההסתדרות.

– נוסד המושב "בהדרגה" – כפר מעש.

– ייסוד מגן דוד אדום.

– נוסד "כפר סירקין".

– נחנך בית החולים בלינסון

   

1937 תרצ"ז

 

 

 

 

 

> פתח תקוה הוכרזה לעירייה.

– שלמה שטממפר ראש העירייה הראשון.

– הנציב העליון סר ארתור ווקופ מבקר בפתח תקוה.

– נפתח בית המשפט השלום הממשלתי.

– נפתחה תערוכת מתוצרת פתח תקוה.

– הוקמה המועצה המקומית – האיזור כפרי.

1938 תרצ"ח

 

 

 

> נוסד בית הספר בכפר אברהם.

– התיישבות במושב "היובל" (יהוד). 
– נבנתה שכונת בילינסון

– נחנך הגן העירוני הראשון ע"ש המייסדים (רח' פינסקר).

1939 תרצ"ט

> הוקם מושב זקנים ברחוב מונטיפיורי.

1940 ת"ש

 

 

> הבחירות הראשונות למועצת העירייה השנייה.

– יוסף ספיר נבחר כראש העירייה.

– הנציב העליון מקמילן מבקר בעיר.

1941 תש"א

> נפתחה המרפאה העירונית הראשונה.

1942 תש"ב

 

> נחנך הגן העירוני השני ברחוב רוטשילד.

– נחנך "בית האכר".

1943 תש"ג

> נחנך בית המטבחים העירוני.

1945 תש"ד

> נבנו קרית מטלון, שכונת גן שלמה ושכונת  צדור.

1945 תש"ה

 

 

> הלורד גורט ביקר בפתח תקוה.

– נחנך מרכז הבריאות לתלמיד.

– נחנכה בריכת השחייה "מכבי".

1946 תש"ו

 

> נחנכה מצבת הזכרון "יד לגבורים" לחללי פתח תקוה.

– נחנכו הבניינים החדשים של בית ספר פיק"א, נצח ישראל והס.

1947 תש"ז

 

 

 

 

 

> הוכרז מצב צבאי בפתח תקוה.

– נבנה השוק החדש ברחוב הרצל – השוק הקטן.

– נבנתה שכונת החיילים המשוחררים.

– העיר ובנותיה מונים 25,000 נפש.

– שטח אדמתן של העיר ובנותיה כ-32 אלף דונם.

– נחנכה שכונת "העובד הציוני". 
– הונח ייסוד לשכונת נווה עוז.

1948 תש"ח

 

> פתח תקוה בת שבעים.

– ה' באייר –הקמת המדינה, מלחמת השחרור ,פתח תקוה חזית –מבצע דני.

1949 תש"ט

 

 

 

 

> פתח תקוה חגגה את  יובל השבעים להיווסדה (באיחור עקב המלחמה) במפגן צבאי במעמד ראש הממשלה בן גוריון הרמטכ"ל ואורחים רבים.

– משרד הדואר הנפיק בול ומעטפה ליובל השבעים.

– הופיעו שני ספרים ליובל השבעים "ראשית" ו"יסודות" – אליעזר טרופה.

– נחנכה שכונת הבתים המשותפים לעובדים ברחוב אחד העם.

– הונחה אבן הפינה לבית הקשישים ע"ש רבקה נוביק.

1950 תש"י

 

 

> הונח ייסוד לבית "יד לבנים".

– בפתח תקוה ירד שלג כבד.

– חברת "פרדס" שנוסדה בפתח תקוה חוגגת יובל להקמתה.

1951 תשי "א

 

> מרדכי קרואסמן מכהן כראש עיר.

– בחירות  למועצה השלישית- פנחס רשיש נבחר לראשות העיר.

1952 תשי"ב

 

> מכבי פ"ת זוכה בגביע בכדורגל.

– מעברת עמישב מוצפת ופתח תקוה נחלצת לעזרת העולים.

1953 תשי"ג

 

 

 

 

 

> העיר מציינת 75 שנה ליסודה.

– תנופת בניה של מוסדות ציבור.

– הנחת אבן פינה לבנין העירייה החדש.

– הונח היסוד לבית חולים השרון – מפעל משותף של עירית פ"ת וקופת  חולים.             

– נחנך "בית יד –לבנים".

1955 תש"ה

 

> הפועל פ"ת זוכה באליפות המדינה בכדורגל.

– עירית פתח תקוה מאמצת את בית הספר לקצינים – בה"ד 1.

1956 תש"ו

 

> במלאות 100 שנה להולדתו של א.ד. גורדון מועצת העיר קוראת לבית הספר הסמוך לעין גנים על שמו.

1957 תשי"ז

 

> נחנך האמפיתאטרון "אורון".

– הפועל פ"ת זוכה באליפות המדינה בכדורגל.

1958 תשי"ח

 

> חגיגות יובל הגבורות של "אם המושבות" – הדואר הנפיק מעטפה מיוחדת.

– הפועל פ"ת זוכה באליפות המדינה בכדורגל.

1959

> הפועל פ"ת זוכה באליפות המדינה בכדורגל.

1960 תש"ך

> הפועל פ"ת זוכה באליפות המדינה בכדורגל.

1962 תשכ"ב

> ברית ערים תאומות פתח תקוה- נורשפינג (שבדיה).

1963 תשכ"ג

> העיר חוגגת את נעילת "שנת הראשונים" במצעד לילי של חיילי צה"ל.

1967 תשכ"ז

 

 

> ישראל פיינברג נבחר לראשות העיר.

– נחנך אצטדיון הכדורגל של הפועל פתח תקוה.

– מלחמת ששת הימים.

1968 תשכ"ח

 

> חגיגות 90 לפתח תקוה.

– ברית ערים תאומות פתח תקוה – אודנס (דנמרק) עיר הולדתו של סופר הילדים הנס כריסטיאן אנדרסן.

1973 תשל"ג

 

> מלחמת יום הכיפורים.

– פתח תקוה בת תשעים וחמש.

1975

> ברית ערים תאומות טרודנהיים (נורווגיה)- פתח תקוה

1977

> שיקום שכונת עמישב במסגרת "שיקום שכונות".

1978 תשל"ח

 

> דב תבורי נבחר לראשות העיר.

– חגיגות יובל ה- 100 לפתח תקוה: מפגן חגיגי, הוטבעו מדליות ארד, כסף וזהב  -הונפק בול.

1983

 

> דב תבורי נבחר לכהונה שניה כראש העיר.

– חגיגות 105 ליסוד העיר- מרוץ עממי ברחובות העיר.       

 1984

 

> הפגנות בליל שבת – בעקבות פתיחת אתרי בידור בשבת.

– נחנך מרכז הספורט "ספורטן".

1985

>  "אסון הבונים"  22 הרוגים תלמידים, מורה ואם מביה"ס "ברנר".

1988 תשמ"ח

 

 

> חגיגות 75 לשכונת "מחנה יהודה".

– פתח תקוה בת 110.

– הונחה אבן הפינה לבית "מגן דוד אדום"- החדש בעיר. 

1989 תשמ"ט

 

> גיורא לב – ליכוד,  זוכה בבחירות לראשות העיר.

– נחנך היכל הספורט העירוני ברחוב אמסטרדם.

1990 תש"ן

 

> פתח תקוה קולטת אלפי עולים מחבר העמים.

– קבוצת בנות הפועל פתח תקוה זוכה באליפות ובגביע המדינה.

1991 תשנ"א

> מלחמת המפרץ – נפגעו מספר בתים בעיר.

1992 תשנ"ב

 

> נחנך ביה"ח לילדים "מרכז שניידר".

– הפועל פ"ת – זוכה בגביע המדינה בכדורגל.

1993 תשנ"ג

> גיורא לב נבחר לכהונה שניה כראש העיר.

1994 תשנ"ד

> ברית ערים תאומות פתח תקוה שיקגו.

1995 תשנ"ה 

> אוחדו שני בתי החולים בילינסון וגולדה למרכז רפואי אחד – "מרכז רבין".

1996  תשנ"ו 

 

> "אליצור" פתח תקוה זוכה באליפות המדינה בשחמט.

– נחנך ה"גן החי" – במקומו של גן החיות העירוני.

1998 תשנ"ח

> פתח תקוה חוגגת 120 להקמתה – העירייה הפיקה את הספר "אם ועיר".

1998

 

> יצחק אוחיון נבחר לראשות העיר.

– קבוצת הפועל פ"ת בנות זוכה באליפות ובגביע במדינה בכדור יד.

1999 תשנ"ט

> נחנך הקניון הגדול "אבנת".

2002 תשס"ב

 

 

 

> מכבי פ"ת חגגה 90 ליסוודה.

– ברית ערים תאומות באקו (רומניה) – פתח תקוה.

– ברית ערים תאומות קובלנץ (גרמניה) – פתח תקוה (אחרי 10 שנים של קשרי ידידות).

2003 תשס"ג

 

 

> נחנך  היכל התרבות העירוני. 
– יצחק אוחיון נבחר לקדנציה שניה. 
– נחנך הספורטק העירוני.
– ברית ערים תאומות עם צ'ילה.