כלים לרפלקציה

מגוון כלים להתבוננות רפלקטיבית על מפגש למידה או על הקורס בכללותו

 

"מי אני ומה שמ"י" ?

היכולת להגדיר יעדים מסייעת לחשיבת הלומד בקבלת החלטות, בתכנון פעולות ונקיטת פעולות תכליתיות.

נבקש מהלומדים לכתוב:

 • שאיפה – הכיוון הכללי
 • מטרה – היעד הסופי
 • יעד – נקודת הישג חשובה לאורך הדרך

להרחבה היכנסו לקישור המצורף.

 

טכניקות לסיכום מפגש:

סיכום המפגש תורם לתהליך הלמידה . הוא מסייע בהבחנה בין עיקר לטפל , מתמקד בפרטים החשובים שנלמדו ומאפשר לזכור טוב יותר את הנלמד.

נבקש מהלומדים לסכם את המפגש באחת מהטכניקות הבאות:

 • נהגתי לחשוב…, כעת אני חושב… להרחבה היכנסו לקישור המצורף.
 • אני מסכים כי… אני לא מסכים כי…
 • כתבו ב-6 מלים בלבד מה למדתם מהמפגש
 • איזה מורה אני… איזה מורה אני רוצה להיות….

 

בבלוג של שיר בוים שוורץ ניתן למצוא אוסף טכניקות לסיכום מפגש למידה. 

 

סימן שאלה? סימן קריאה! לב

עצירה בזמן למידה לצורך התבוננות בנלמד משלוש נקודות מבט, יאפשר ללומד להיות מודע להשפעת תהליך הלמידה עליו.

נחלק שלושה סימנים לכל לומד באמצעותם יברר את הדברים הבאים:

 • שאלה/תהייה שיש לי בעקבות מה שלמדתי (?)
 • משהו שלמדתי (!)
 • הרגשה שעורר בי הנלמד (לב)

  

יר"ל

יצירת קשר בין הידע הקודם של הלומד לידע החדש, מסייעת בפרשנות הידע החדש

 ובאופן ההתייחסות של הלומד אל הנלמד.

נבקש מהלומדים להתייחס לנקודות הבאות:

 • יודע – כתוב מה אתה כבר יודע על הנושא.
 • רוצה לדעת – שאל מה היית רוצה לדעת עוד על הנושא.
 • למדתי – ברר לעצמך איזה ידע רכשת בתום הלמידה על הנושא.

להרחבה היכנסו לקישור המצורף.

 

בדיקת הצעות ורעיונות:

חש"מ  – חיובי, שלילי, מעניין

בחינת רעיונות באופן יסודי ורחב תוך התייחסות לצדדים שונים של הרעיון,

מה מעניין בו, מהן נקודות החוזק מול נקודות החולשה, אלו יתרונות יש בו ואלו חסרונות.

בחינה זו תוביל להסקת מסקנות לגבי הרעיון.

נרכז את דברי הלומדים על שלושה גיליונות :

 • חיובי – כל הדברים החיוביים לגבי הרעיון. 
 • שלילי- כל הדברים השליליים לגבי הרעיון.
 • מעניין- כל הדברים המעניינים לגבי הרעיון.

להרחבה היכנסו לקישור המצורף.

 

נקודות מצפן

בדיקת רעיונות והצעות שבסופה ניתן יהיה להעריך את התוצאה.

נבקש מהלומדים לכתוב :

 • מה מרגש (E = exciting) אותי ברעיון או בהצעה?
 • מה מדאיג W = worrisome))אותי ברעיון או בהצעה?
 • מה אני צריך לדעת (N = need to know) על אודות הרעיון או ההצעה?
 • מה השקפתי על הרעיון או ההצעה ואיזו הצעה להתקדמות יש לי ?

            (S = Stance or suggestions for moving forward)

      להרחבה היכנסו לקישור המצורף

 

ניתוח פעולות הלומד בתוך תהליך הלמידה:

STOP – START – CONTINUE

עצירה, התבוננות וניתוח הפעולות הנעשות ע"י הלומד, יסייעו ללומד לבחון את האפקטיביות של פעולותיו.

נבקש מהלומדים לחשוב

אלו פעולות נכון להמשיך לעשות, אלו פעולות צריך להתחיל לעשות, ומאלו פעולות לחדול.

 

פעלתי כך… לאחר מעשה הייתי פועל כך…

הבאה למודעות של דרכי פעולה של הלומד מחד, אימוץ והכרת דרכי פעולה חדשות מאידך יסייעו ללומד להתקדם לעבר מטרותיו.

נבקש מהלומדים לכתוב במה ישפיע הנלמד על אופן פעולתם בעתיד.

 

התחלות של משפטי רפלקציה       מתוך אתר LOVE YOUR PENCIL

 • הופתעתי מ… הופתעתי לגלות ש…
 • גיליתי ש…
 • נזכרתי ב…
 • אני מסכים בגלל… אני לא מסכים בגלל…
 • לו הייתי שם הייתי נוהג כך… ולא כך….
 • נהגתי לחשוב…כעת אני חושב ש…

 

בקרו באתר של ברנקו וייס לצורך הרחבה וקריאה על כלים נוספים.