כלי הרפלקציה שפותח בפסג"ה

צוות הפסג"ה ליקט וערך מגוון מתודות לשילוב תהליכים רפלקטיביים במהלך מפגשי למידה, מתוך הכרה בחשיבות תהליכים אלו לקידום המעשה החינוכי. הכלי עוצב, הודפס והועבר למורי המורים ולצוות מדריכות הפסג"ה.

1

2

3

4

5

6

7

3