מצוי ורצוי בכתיבה רפלקטיבית

מצוי: התבוננות על מקרה/ אירוע כעומד בפני עצמו – פרספקטיבה מצומצמת.

רצוי: התבוננות על מקרה/ אירוע בפרספקטיבה רחבה ובחינתו בהקשרים של התנסויות ואירועים אחרים.

 

מצוי: התבוננות על אירוע שהיה וחשיבה מה ניתן ללמוד מאותו אירוע.

רצוי: בנוסף לדמיין אירועים עתידיים ולחשוב מה מבין הדברים שלמדתי יכולים להיות רלוונטיים.

 

מצוי: כתיבה תיאורית העוסקת בשאלות מה קרה? מתי קרה? איפה אירע הדבר? מי היה מעורב? תיאור רצף של פעולות שבוצעו.

רצוי: כתיבה רפלקטיבית העוסקת בעיקר במחשבות שעלו בקשר לאירוע, במהלך האירוע, מאז האירוע. שאלות כמו למה ? איך ? במה ? מה הרגשת?

כתיבה תיאורית נחוצה כדי לייצר מסגרת מובנת של הקשרים. יחד עם זאת יש להקפיד שהחלק הרפלקטיבי יהווה את עיקר הכתיבה.