שאלות לפיתוח החשיבה הרפלקטיבית של הלומד

נחקור את רבדי החשיבה הרפלקטיבית של הלומד בעזרת חמש נקודות מבט:

אני הלומד

אני החושב

שאלות על המטרות שלי:

 • מהן המטרות שלי?
 • לאן אני חותר/ת להגיע?
 • לאילו תוצאות אני רוצה להגיע?
 • אילו גורמים עשויים לסייע לי לממש את המטרות שלי?
 • מה יהווה עבורי סימן שהשגתי את המטרות שהצבתי?
 • אילו קשיים אני צופה?
 • אילו גורמים עלולים לעכב את מימוש המטרות שלי?
 • מה אעשה כדי להתמודד עם הקשיים?
 • באילו פעולות אנקוט כדי להתגבר על גורמי העיכוב?
 • מהן הסיבות לפער בין המטרות שהצבתי לבין מה שהשגתי בפועל?

 

שאלות על הידע שלי:

 • כיצד אני מבין ומפרש את המידע?
 • אילו חלקים מן המידע מעניינים אותי יותר ואילו פחות?
 • אילו חלקים מן המידע רלוונטיים לי ואילו לא?
 • האם אני מסכים או לא מסכים עם המידע?
 • האם היתה לי היכרות מוקדמת או ידע קודם?
 • איך הידע הקודם עזר לי?
 • אילו השוואות וחיבורים אני עושה בין ידע קודם שיש לי לידע חדש שרכשתי?
 • אילו כלים פדגוגיים, עקרונות הוראה, פרקטיקות ומתודות רכשתי?
 • איזה מידע נוסף הרגשתי שנחוץ לי ? איך השגתי אותו? במה הוא עזר לי?
 • עם אילו תובנות חדשות יצאתי?

 

אני המרגיש

שאלות על הרגשות שלי:

 • אילו רגשות עורר בי המידע שנחשפתי אליו? (הזדהות, התרוממות, תמיהה, כעס וכו')
 • מה היה משמעותי עבורי, במה זה "נגע" בי?
 • מה עניין אותי, למה התחברתי, מה גרם לי להנאה, מה מתסכל אותי?
 • איזו מטלה זכורה לי כחוויה מעניינת במיוחד? במה התחברתי אליה ומה התחדש לי בעקבות מטלה זו.
 • איזו מטלה נתפסה בעיניי כמטלה מתסכלת, מה עורר אצלי קושי?
 • מה מבין דרכי הלמידה היא הדרך הטובה והמתאימה לי במיוחד ואיזו דרך מעוררת אצלי קשיים בלמידה?
 • מהי חוויית למידה שהיתה לי בעקבות ההתנסות?

 

אני המאמין

שאלות על האמונות שלי:

 • עד כמה אני מודע לאמונות, לעמדות ולערכים שלי?
 • האם עלו סוגיות אתיות או ערכיות שונות? מהן וכיצד התמודדתי איתן?
 • שינויים בערכים או באמונות שלי, שנבעו מהניסיון שעברתי?

 

אני הפעיל

שאלות על הפעולות וההתנסויות שלי:

 • מה דעתי על אופן פעולתי בתהליך? (בעת התכנון והביצוע)
 • בחינת ההתנהלות שלי בסיטואציה.
 • אילו עדויות יש לי לאופן שבו אני תופס את פעילותי בתהליך? (הרגשתי, תגובות התלמידים, תוצרים)
 • כיצד אשפר את פעולותיי בהמשך?
 • מה יעזור לי לפעול טוב יותר?
 • במה תרמו ההתנסויות המעשיות להבנת הנלמד?
 • שלושה דברים שהייתי עושה אחרת אם הייתי נתקל במצב דומה.
 • איזה תפקיד הייתי רוצה ליטול לעצמי?

 

אני המיומן

 שאלות על המיומנויות שלי:

 • האם התנסיתי במיומנות חדשה?
 • איך היה לי עם זה?
 • מה היה לי קשה?
 • מה היה אפקטיבי?
 • מה הפתיע אותי?
 • מה היווה לי חסם?
 • מה הייתי עושה אחרת?
 • שלוש דרכים בהן התפתחו מיומנויות הטיפול שלי במהלך האירוע.
 • במה המיומנויות שלי התפתחו?