שאלו את עצמכם

הרפלקציה עוזרת להפוך את הלמידה מניסיון שהיה לעשייה עתידית.

שאלו אם עצמכם:
כיצד התהליך הרפלקטיבי השפיע על מחשבותיי, פעולותיי ועל מי שאני?

לצורך המחשה הכנסו לסרטון על רפלקציה.